Psychologia sportu

Psychologia sportu to dział nauki realizujący dwa cele:

1. Rozwój badawczy dziedziny

2. Wykorzystanie nauki w praktyce- sporcie

W swojej praktyce zawodowej kierujemy się ideą Sportu Pozytywnego, gdzie w dążeniu do planowanego wyniku sportowego akcentuje się rozwój, zdrowie, wzrost osobisty, dobrostan psychiczny osób zaangażowanych w sport.